Jivan Bhar Moh Jaalmaa Fasirahe – Nepali Bhajan

Jivan Bhar Moh Jaalmaa Fasirahe (जीवन भर मोह जाल मा फसिरहे)
Nepali Bhajan by Govind Man Shrestha

Loading